Skip to Content

Науковий супровід

Переклад наукових публікацій польського експерта з лобіювання

Інститут професійного лобіювання та адвокасі розміщує переклад наукових статей доктора Павела Кучми з лобіювання, який здійснено за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні. 

Вийшло друком наукове видання з лобіювання

 

Членом правління Інституту професійного лобіювання та адвокасі, кандидатом юридичних наук В. Нестеровичем опубліковано монографію, яка є першим і дотепер єдиним в Україні комплексним і системним дослідженням інституту лобіювання, здійсненим, зокрема, на невідомих до цього часу у вітчизняній науці зарубіжних юридичних джерелах:

Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України: Монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.

Лобіювання у Польщі

Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені доктором Павлом Кучмою для вебінару 10 листопада 2010 р., та Закон Республіки Польща "Про лобістську діяльність у законодавчому процесі" можна завантажити тут

Фірми «Petloonie» та інші викривлення: чому необхідне виправлення реєстру лобістів ЄС?

Інформаційні матеріали до вебінару з Брюсселем 20 жовтня 2010 р. Фірми «Petloonie» та інші викривлення: чому необхідне виправлення реєстру лобістів ЄС?

Лобіювання в ЄС: огляд питання

Інформаційні матеріали до вебінару з Брюсселем 20 жовтня 2010 р. Лобіювання в ЄС: огляд питання

Збір матеріалів