Skip to Content

Конституція України

Конституція України визначає, що:

• носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5);
• народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69);
• засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу (ст. 84).

Конституція України гарантує кожному право:

• на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ч. 1 ст. 34);
• вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (ч. 2 ст. 34);
• на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36);
• брати участь в управлінні державними справами (ст. 38);
• збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39);
• направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також до їх посадових та службових осіб (ст. 40);
• на працю та вільний вибір професії (ст. 43);
• хто працює - на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст. 44);
• будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55).