Skip to Content

Підзаконні акти

Здійснення лобіювання в Україні також частково урегульовується положеннями наступних правових актів:

1. Регламентом Верховної Ради України від 19 вересня 2008 року № 547-VІ;

2. Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року "Про стан протидії корупції в Україні" від 27 листопада 2008 року N 1101/2008;

3. Указом Президента України “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” від 11 вересня 2006 року N 742/2006;

4. Указом Президента України “Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва” від 25 травня 2000 року № 721/2000;

5. Указом Президента України “Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України” від 15 листопада 2006 року № 970/2006;

6. Указом Президента України “Про Положення про Раду представників кримсько-татарського народу” від 7 квітня 2000 року № 573/2000;

7. Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 15 жовтня 2004 року № 1378;

8. Постановою Кабінету Міністрів України “Про підтримку діяльності торгово-промислових палат” від 1 квітня 1999 року № 529;

9. Наказом Міністерства палива та енергетика України “Про заходи щодо запобігання корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у центральному апараті Мінпаливенерго України” від 14 січня 2004 року № 9; (Відомості Міністерства палива та енергетики України, 2004, 01, № 1)

10. Наказом Міністерства транспорту України “Про заходи щодо посилення боротьби з корупцією” від 30 вересня 2002 року N 697; (Транспорт України - нормативне регулювання, 2002, 10, № 19)

11. Наказом Головного управління державної служби України “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції” від 26 грудня 2007 року № 337.